» Řídící systémy od návrhu až po napojení na provozní systémy «

Automatizace

Kombinací PLC, robotiky, vizuálních inspekčních systémů, systémů SCADA a MES dnes můžete dosáhnout vyrobních zpracování, které máte plně pod svou kontrolou.

Spojením získáte přehled o výrobě a můžete optimalizovat plánování výroby.

Co když máme velkou variabilitu výroby?

Právě zde se neobejdete bez dobrého pánování. Musíte znát cenu každé změny, kterou ve výrobě provádíte. Tím můžete optimalizovat plánování a snížit zbytečné prostoje a vytížení lidských zdrojů.

Co když často měníme výrobky?

Zavedení každého nového výrobku strojí mnoho času, vše se musí naplánovat, zajistit úpravy strojů a výrobních prostředků, zaškolit obsluhu. Každá zbytečná chyba strojí mnoho peněz. Dobré plánování, přehled o výrobě, hlídání změn nástrojů, forem, evidence optotřebení a podobně. To jsou vše důležité kroky, které Vám v konečném důsledku ulehčí výrobu a ušetří mnoho starostí i finančních prostředků