» Řídící systémy od návrhu až po napojení na provozní systémy «

Vizuální kontrola

Vizuální kontrola je dnes již nedílnou součástí výrobních procesů. Na mnoha výrobních linkách je kontrola mnohonásobná a kontrolují se jednotlivé fáze výroby, tak aby byly dodávány bez kazů a minimalizovalo se množství reklamací. Důležité je tyto systémy správně zařadit do výroby tak, aby pokud možno, každý vyráběný kus byl plně zkontrolován a vadné kusy vyhozeny do výpadu nebo opraveny.

Dnes je na trhu již velké množství jednoduchých měřících systémů, které zvládnou změřit mnoho důležitých parametrů. Systémy s jednoduchou obsluhou měří rozměry, chybějící či přebývající části výrobku, shodu tvaru. Dnes již tyto sytémy měří i v jednokách mikrometrů. Stále, ale zůstává velká část výrobků, pro které je třeba vytvořit specializované měřící systémy.

Pro co nejvyšší efektivitu musí být každý takový systému musí být připojen ke stroji, stroj zajistí jeho kontrolu a dle jejího výsledku se rozhodne co se s daným kusem bude dít dále.

Ale ne vše lze měřit přímo na výrobním stroji, některé výrobky je třeba měřit ručně ve speciálních systémech, kde se provede série testů např. jen na namátkové části výroby.

Zde se můžete inspirovat některými našimi realizacemi.

Mikroskopy

Odměřovací manuální nebo poloautomatické mikroskopy

Měření tramvajových kol

Automatické optické měření průměru profilu tramvajových kol

Kamerové systémy

Měření kamerovým systémem