» Řídící systémy od návrhu až po napojení na provozní systémy «

Zákaznické systémy

Vývoj systémů na zakázku

Vyvíjíme jednoduché programy i celé systémy dle přání zákazníka.

Jedna části systémů jsou systémy automatizace, kde je nutno řešit složitější interakci s uživatelem, než je možné s PLC nebo robotem. Jsou to zejména:

 • Složitější vizualizace
 • Autentizace, autorizace a správa uživatelů
 • Práce s databází, vyhledávání dat, zobrazování trendů,
 • Agregace dat, generování reportů,
 • Komunikace s systémy řízení vyrobního procesu a pod.

Vývoj zakázkových systémů mimo oblast průmyslu

Zpracování a přenos zvuku

Vytváříme také zakázkové systémy, které se netýkají průmyslu.

Jedním z našich produktů je zákaznický systém pro ovládání obecního rozhlasu, obsahuje např.

 • Databázový engine pro uložení dat
 • Správa uživatelů
 • Připojení měřících čidel (hladinoměry, srážkoměry, pohybová čidla, ...)
 • Propojení s GSM a Pager
 • Odesílání notifikací o změně stavu, varování před povodněmi
 • Mapové podklady pro zobrazení měřičů a vysílačů
 • Propojení více systémů pro ovládání z jednoho centrálního místa
 • Přenos dat na cetrální server pro analýzy a vizualizace
 • Systém zpracovává zvuková data, provádí online konverzi z různých vstupních audio formátů do formátu pro vysílání
 • Provádí kódování digitálního rozhlasu DRM (Digital Radio Mondiale)
 • Komunikuje s jednotlivými komponentami systému a zajišťuje sběr dat

Zpracování dat, uložení, třídění, vizualizace jak na počítači nebo přes webové rozhraní je společným znakem mnoha projektů, které řešíme.

Systém JSVV

Jednotný systém varování a vyrozumnění.

Výrobní informační systém

Vizualizace a plánování výroby