» Řídící systémy od návrhu až po napojení na provozní systémy «

Jednotný systém varování a vyrozumnění (JSVV)

Včasné a spolehlivé upozornění obyvatelstva na hrozící nebezpečí je základním opatřením pro zajištění jeho ochrany.

I námi dodávané systémy jsou součástí JSVV a slouží k ochraně obyvatel. Spolehlivě přenést informace, přehrát hlášení obyvatelům, odeslat varovné SMS, to je úkol, který jsme úspěšně zvládli.