» Řídící systémy od návrhu až po napojení na provozní systémy «

Kamerové systémy

Automatizovaná kontrola výrobků kamerou je nejčastější způsob ověření vyráběných produktů. Kamera dokáže snímat předmět v různých prostředích, úhlech, v různých osvětleních a přinést tak dodatečnou informaci, kterou člověk nevidí.

Pomocí kamer lze měřit různé tvary, povrchové vady a zajistit správné vytřídění neshodných kusů. Kamera, ale také může navádět jiná zařízení jako jsou robotické nebo automatické podavače, lasery a pod.

I když je v některých ohledech lidský mozek stále nejlepší, kamerové systémy dokáží měřit ve zlomku času, který potřebuje člověk. Měření jsou opakovatelná a lze je nasazovat dle aktuální potřeby.